Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

משלוחים והחזרות

מדיניות משלוחים
לבחירת לקוחותינו 2 ערוצי משלוח:

  • שליח עד הבית 35 ₪ מסירה תוך 3-5 ימי עסקים

  • איסוף עצמי בתיאום מראש בלבד  בטלפונים: 09-8841048 או 09-8617926

כל ההזמנות נשלחות תוך 1-3 ימי עסקים מיום קבלת התשלום  - לא כולל ימי שישי וערבי חג.


מדיניות החזרות
כר- חם מקפידה על איכות מוצר גבוהה ביותר. ועדיין, במידה וקיבלת מוצר פגום

(טרם שימוש) – נא ליצור איתנו קשר מיידית במייל kar-ham@012.net.il ולדווח

על הפגם - לדוגמא: תפר פרום, חור או קרע בבד -  בצירוף צילום התקלה, ציון

שם הלקוח ומספר טלפון.במקרים אלה של פגם במוצר – כשהוא באריזתו וטרם נעשה בו כל שימוש -  באחריותנו להחליפו במוצר זהה אחר. מדיניות החלפת מוצר פגום במוצר חליפי תקין מותנית בכך:

  1. שתלונתך נתקבלה במייל (המצויין מעלה) בתוך 14 מיום קבלת הזמנתך.

  2. המוצר הפגום נשלח אלינו כשהוא נתון באריזתו המקורית

  3. משלוח המוצר הפגום נעשה בדואר רשום ועל חשבון הלקוח.

כתובת דואר למשלוח היא:

כר-חם,

ת.ד. 783

בת חפר

4284200
 

*מוצר שנפגם לאחר שימוש  על ידי המזמין/לקוח/צרכן לא יוחלף באחר

**צבעי ודוגמאות הבדים באתר נועדו להמחשה והם משתנים מעת לעת.


ביטול עסקה על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010
ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או כתוצאה של אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו למזמין ו/או המשתמש בתוך 14 יום מקבלת המוצר ובתנאי:

  • מזמין המוצר הודיע בטווח 14 הימים על כוונתו לבטל את העסקה בכתב למייל kar-ham@012.net.il

-   המוצר נמצא באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש

-   המוצר ישלח חזרה לכר-חם בדואר רשום בלבד לכתובת למשלוחים הדואר המופיעה מעלה הלקוח יזוכה עם קבלת המוצר המוחזר לידי כר-חם. ההחזר יהיה בגין עלות המוצר בלבד ולמען הסר ספק המוצר בלבד ולא דמי המשלוח ששולמו על ידו הן לצורך קבלת הזמנתו והן לצורך החזרת המוצר לכר-חם.

 

על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית כר-חם לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 

למען הסר ספק ביטול העסקה הינו כנגד:

- החזרת המוצר לכר-חם על ידי הלקוח ועל חשבונו.

-לא נעשה כל שימוש המוצר

-המוצר יוחזר באריזתו המקורית כולל החשבונית מקור שהיתה מצורפת למוצר
- ביטול העסקה אינו חל על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות 
או דרישות מיוחדות.
- החזרת התמורה אינה כוללת החזר כל שהוא על הוצאות המשלוח שיחולו על 
  הצרכן.

 

ביטול עסקה על ידי כר-חם
כר-חם תהיה רשאית לבטל עסקה באופן מלא או חלקי במקרה של:

  1. טעות כתיב, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

  2. אי תשלום בעבור המוצר ו/או המשלוח או חוסר יכולתו של הלקוח מכל סיבה שהיא להשלים את תהליך ההזמנה באתר

    3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך תהליך המכירה והאספקה.


בכל מקרה של ביטול עסקה כאמור, כר-חם לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שנגרם למשתמש, למזמין או לצד שלישי. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון, במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח.


 

bottom of page