Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הצהרת פרטיות

מתוך רגישות לפרטיותו של כל לקוח שלנו, תחושת הביטחון שפרטים רגישים אינם דולפים או מגיעים לגורם אחר ומתוך מאמצינו להנגיש את האתר לבעלי מוגבלויות האתר אינו מאפשר חיוב עסקאות באמצעו כרטיסי אשראי או כל אמצעי תשלום אחר.

המידע היחידי שאגור במערכת האתר הינו פרטי הלקוח למטרות תקשורת חוזרת ופרטי ההזמנה שביצע הלקוח במערכת.

מעבר לשימוש זה – תקשורת חוזרת - אנחנו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין.

במקרים שאינם בשליטת הספק ו/או הנובעים מכוח עליון, כר-חם לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

bottom of page