דף הבית >> מאמרים >> מה עושים עם הכריות בפסח?
השאלה האם מותר בפסח לחמם בתנור מיקרוגל את כריות "כר-חם", המלאות דגנים? 
התשובה כריות "כר-חם" הנן סדרת כריות עשויות בד כותנה במילוי תערובת דגנים (בדרך כלל חיטה ארץ-ישראלית). את הכריות ניתן גם לחמם במיקרוגל וליהנות מתרפיית החום וגם לקרר במקפיא וליהנות מתרפיית הקור. 

לדברי היצרן, החיטה אינה עוברת כל תהליך כימי. לפני המילוי היא עוברת תהליך טבעי של ניפוי וניקוי במפוח אוויר. לאחר החימום הראשון במיקרוגל, וכמובן שבבאים אחריו, החיטה למעשה מעוקרת ואינה מתאימה יותר למאכל, לזריעה ונביטה. 

איני יודע אם גרעיני החיטה פסולים מאכילת כלב, אך כפי שנראה להלן, עדיין אין סיבה לאסור את החימום בפסח. 

בתלמוד הבבלי, פסחים מה ע"ב נאמר בשם ר' שמעון בן אלעזר, שכופת (=גוש בצק) שאור שייחדה לישיבה - בטלה. ואמנם בגמרא נפסק שצריך תנאי נוסף (לבד מהייחוד) - שיטוח גוש זה בטיח ובכך עושה מעשה המוכיח ביטולו. ונפסק דין זה במשנה תורה לרמב"ם, פרק ב מהלכות חמץ ומצה, הלכה טו ובשולחן ערוך, אורח חיים, סימן תמב, סעיף ט: "חמץ ... שייחדו לישיבה וטח אותו בטיט, מותר לקיימו בפסח". טיחת הטיט לא רק מעידה על הכוונה של האדם, אלא גם שומרת אותו מלהיכשל באכילת חמץ, אם יימלך במהלך הפסח. 

בהתאם לכך התיר בשו"ת גינת ורדים, חלק אורח חיים, כלל ד סימן יא להשתמש בדבק חמץ בכובעים: "שהרי ביטלו- מתורת אוכל ועביד ביה טפי מטיחה שמכסין את החמץ ותופרין עליו". כל שכן שכרית החיטה התפורה היטב - אין כל חשש שיבוא להיכשל בחמץ הנ"ל. ואפילו אם החיטה שבתוך הכרית ראויה למאכל, הרי כבר הדגיש בעל משנה ברורה, על אתר, בסעיף קטן מב: "ובזה [=ע"י הטיחה] מהני אפילו לא נפסל החמץ מאכילה והטעם משום דבטליה על ידי זה משם אוכל". 

עד כאן ראינו שאין שום איסור להשהות כריות אלו בפסח ולהשתמש בהן. אך עדיין עלינו לברר אם מותר לחממן במיקרוגל, שהרי חימום הכרית במיקרוגל למשך מספר דקות, עלול לגרום להפצת ריח. אולם לא רק שלדעת הרבה מן הפוסקים "ריחא לאו מילתא" לעניין איסורי פסח (שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תמז, סעיף א), אפילו לפוסקים שחוששים ש"ריחא מילתא" בפסח, הרי "בזה אחר זה", כלומר כאשר דברי המאכל לא מתחממים יחד עם החמץ המפיץ את הריח, אלא רק לאחר מכן - אין חשש כלל. 

ולחשוש שממשות מן החמץ תצא לתנור ואחר כך תגיע למאכלים אחרים - אין מקום. ראשית, אפילו אם היה אפשרי שחלקיקי חמץ יעברו בעד בד הכותנה המכסה אותם - הרי מכיוון שהחמץ הנ"ל בוטל על ידי היצרן - אפילו אם הוא נופל למאכלים אחרים, הוא כעפר בעלמא. 
וקרוב לכך כתב במשנה ברורה, לגבי חמץ שנפסל מאכילת כלב, שאם נפל "לתוך המאכל אפילו רק ברובו - אין לאסור לאכול אותו המאכל דהא חמץ זה הוא כעפרא בעלמא". 

אולם כדי לצאת מכל חשש חמץ, ועקב חומרת הפסח, ראוי לעטוף את הכרית בבד נוסף, קודם שמכניסים אותה לחימום במיקרוגל. 

מסקנה: אין כל חשש בשימוש בכרית "כר-חם" בפסח. מותר אף לחמם את הכרית במיקרוגל. אולם כדי לצאת מכל חשש חמץ, ועקב חומרת הפסח, ראוי לעטוף את הכרית בבד נוסף, קודם שמכניסים אותה לחימום במיקרוגל. 
 
הרב אביעד סטולמן

מה עושים עם הכריות בפסח?

פסח כשר פסח שמח, אך מה עושים עם הכריות שמכילות דגנים? זו השאלה שחוזרת בכל חג. והנה התשובה של הרב אביעד סטולמן:

לפרטים נוספים אפשר להתקשר אלינו:
טלפון – 09-8617926 או 09-8841048
 kar-ham@012.net.il

להזמנות פשוט להקליק כאן...